Din mobil är en miljöbov – så här bidrar smartphones till klimatförändringar

Okategoriserade

När världen blir allt mer virtuell för varje dag som går och nästan 84% av världens befolkning använder en smartphone, har det blivit svårt att ignorera fakta om smartphones skadliga effekter på både natur och miljö. Studier visar att smartphones bidrar väsentligt till klimatförändringar och det är ett område som behöver belysas allt mer.

Omfattande forskning har utförts de senaste åren för att identifiera och uppmärksamma den negativa påverkan av smartphones på miljön, men ämnet har fortfarande inte uppmärksammats tillräckligt av vare sig tillverkare eller konsumenter.

Samtidigt som vi förespråkar miljö, återvinning och hållbarhet på sociala medier via våra smartphones, bortser vi ofta den påverkan på miljön som smartphones själva står för. Från utvinning av råmaterial till montering, distribution, transport, användning och slutförvaring, orsakar smartphones mer än 580 miljoner ton CO2-utsläpp år 2020.

IT-sektorn som inkluderar persondatorer, bärbara datorer, smartphones, surfplattor – samt dess digitala infrastrukturer som datacenter och kommunikationsnätverk, förväntas bidra till det globala koldioxidfotavtrycket med 14% år 2040, vilket är mer än hälften av utsläppen som transportsektorn gör globalt.

Teknikens roll att främja miljömedvetenhet och bekämpa klimatförändringar är viktig, samtidigt som mobilbranschen är en bransch som hitintill främst fokuserat på vinst, med minimal uppmärksamhet på den miljöpåverkan deras produktion och användande innebär.

Nästan 84 % av världens befolkning använder en smartphone

Under de senaste fem åren har global användning av smartphones nästan fördubblats. År 2016 uppgick antalet smartphoneanvändare till strax över 3,6 miljarder, medan den siffran år 2021 hade uppnått uppskattningsvis 6,3 miljarder användare världen över, med en förväntad ökning till över 7,5 miljarder fram till år 2026. Detta skulle i så fall innebära att 90% av världens befolkning kommer använda en smartphone, enligt världsbefolkningsprognoser.

En smartphone bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar under hela sin livscykel, från produktion till avveckling. De råmaterial som behövs för att producera en smartphone, inklusive guld, kobolt, litium och andra tungmetaller, kräver energiintensiv gruvdrift, och deras utvinning orsakar ofta betydande miljöförorening.

Tillverkningen av mobilen står för majoriteten av klimatavtrycket

Massproduktionen av smartphones i megafabriker bidrar också väsentligt till klimatförändringar, med 85% – 95% av en smartphones totala koldioxidavtryck genereras under produktionsprocessen. Batterierna, integrerade kretsar, högtalare och skärmar som används för att tillverka smartphones – tillsammans med varje annan enskild komponent som går in i deras tillverkning – massproduceras i sin tur, vilket skapar koldioxidavtryck och miljöföroreningar.

Miljöpåverkan som förknippas med smartphones, tar dock inte slut med deras hårdvaruproduktion och smartphonens fysiska komponenter. Nätverken och datacentren som behövs för programvaruutvecklingen av operativsystemen som används i smartphones, som IOS och Android bland andra, kan också vara energiintensiva, med betydande koldioxidutsläpp. Enligt Internationella energibyrån, konsumerar till exempel datacenter ungefär 200 terawattimmar (TWh) elektricitet, eller nästan 1% av det globala elbehovet, vilket bidrar till 0,6 % av alla globala CO2-utsläpp.

Faktisk användning av smartphones har också en miljöpåverkan där en timmes användning dagligen under ett år genererar i snitt 63 kilogram koldioxid. Storanvändare som använder sin smartphone mer än 10 timmar per dag genererar upp till 90 kilogram koldioxid årligen. Även om detta visar att påverkan av produktionsprocessen är mycket högre än den av smartphoneanvändningen, fortsätter CO2-utsläpp från användningen att öka eftersom allt fler människor blir beroende av smartphones.

Köp en begagnad mobil istället för en ny

Den kultur som råder att ofta uppgradera våra smartphones när nya versioner släpps skapar en enorm mängd fysiskt avfall. År 2019 uppskattades det att mer än 50 miljoner ton avfall tillkom baserat på konsumenter som köpte en ny mobil, vilket utgör ungefär 10% av det globala e-avfallet. Om du vill göra en tjänst för miljön kan du istället för att köpa en ny mobil välja att köpa en begagnad, enligt begagnade-mobiler.se kan du få tag på en för några tusenlappar eller några hundra i månaden. Vilket kan vara en bra deal för både miljön och plånboken.

Mobiltillverkare har på senare år gjort miljöförbättrande åtgärder

Vissa ansträngningar har dock gjorts av olika tillverkare för att arbeta mer effektivt. Ett exempel är Apple, som år 2018 tillkännagav att dess globala anläggningar – inklusive butiker, datacenter och andra anläggningar i 43 länder – numera använder sig av 100% ren energi.

Inte alla marknadsaktörer har gjort liknande åtaganden för att övergå till förnybar energi för sina verksamheter och tillverkning, och de flesta fortsätter att sakna transparens när det gäller hållbarheten i deras produktionsprocesser och återvinningsbarheten för deras produkter. Faktum är att samma aktörer har gjort hållbarhetsinriktade investeringar på andra områden, medan de avstår från att göra detsamma med sin smartphonetillverkningsprocess.

Vägen till digital transformation av kommunikation, tillverkning och bankväsende, bland annat, som vi tror oss vara i desperat behov av, kommer inte utan kostnad för miljön, arbetsmarknaden och samhällets välbefinnande.

När vi fortsätter att övergå till en mer digitaliserad värld, kommer vi behöva ta ställning till vilka kompromisser vi kommer att anse acceptabla, och exakt hur vi kan hantera kostnader och fördelar med en sådan övergång som samhälle.

Related Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *