Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

Stoppa

utbyggnaden

av Preemraff

i Lysekil

Mitt i en klimatkris vill Preem
bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil.
Det kan vi inte tillåta.
 

Vilka är vi?

Stoppa Preemraff är ett partipolitiskt obundet nätverk bestående av organisationer och privatpersoner som arbetar utifrån ett nätverkskonsensus. 

Läs mer

Aktionsveckor med start 22 aug 

Nätverket Stoppa Preemraff uppmuntrar med start 22 augusti till en mångfald av aktioner för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Aktionerna kan ha en mängd olika utföranden, men kommer alltid förbli fredliga. 

Läs mer

Stötta kampanjen 

Vårt nätverk bygger på frivilligt arbete och utgifterna finansieras av donationer.

Engagera dig med oss!

Nätverket välkomnar nya organisationer och enskilda personer att engagera sig tillsammans med oss!

Maila oss på: [email protected] så berättar vi mer!

Det finns flera arbetsgrupper att engagera sig i, vilka listas nedan. Fundera gärna på vilka du är intresserad av innan du mailar! 

Aktuella arbetsgrupper: 

• Aktionsgruppen. Gruppen planerar och genomför aktioner i nätverkets namn. Kan delas in i självbestämmande subgrupper så länge de håller sig till nätverkskonsensus

• Ekonomi. Gruppen hanterar nätverkets ekonomi och ekonomiska administration

• Faktagruppen. Fördjupar sig i olika frågor som berör Preems ansökan, t.ex utsläpp från förnybara bränslen, CCS mm.

• Mediagruppen. Skriver och fixar med pressmeddelanden. Koordinerar filmning och foto under gemensamma aktioner, förbereder presstalespersoner, skriver inlägg på sociala medier, uppdaterar hemsida mm. Här finns det största behovet just nu!

• Konst och rekvisita. Skapar snyggt material till aktioner och demonstrationer, grafiskt material, afficher, layout till flygblad, pins mm.

• Post-Preem. En visionsgrupp vars syfte är att måla upp en vision av ett samhälle utan fossila bränslen och ett Lysekil utan Preem.

• Nya till nätverket. Introducerar nya organisationer och privatpersoner till nätverket.