Stoppa Preemraff

Detta var tidigare hemsida för nätverket Stoppa Preemraff, du kan numera hitta dem på deras nya sida eller på Facebook.

Preemraff Göteborg har fått nytt och utökat tillstånd, 10 sep 2021

Den 10 september år 2021 meddelade Mark och miljödomstolen i Vänersborg att ge Preemraff i Göteborg ett nytt tillstånd att till och med år 2036 får öka produktionen med 25%.

Preem Lysekil ansöker på nytt – vad händer nu?

Efter år av kamp, drog Preem under 2020 tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil. Nu fortsätter den kritiska granskningen.

Ännu är inte kampen över

Trots framgångar i kampen mot utbyggnaden är kampen ännu inte över. Företaget Preem planerar att utöka biobränsleproduktionen vilket kan vara ett hot mot klimatet. Vidare bidrar deras nuvarande raffinaderier i Lysekil och Göteborg med att öka koldioxidutsläppen. Nätverket Stoppa Preemraff är nu i full gång att planera för hur de ska gå vidare, och i detta arbete ska Preem fortsätta att granskas.

En stor delseger för klimatet 2020

Preem hade tänkt att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil och hade ansökt om detta sedan år 2016. Men i september år 2020 meddelade de att de hade tagit tillbaka sin ansökan. Om utbyggnaden hade godkänts, hade Preem blivit den största koldioxidutsläpparen i Sverige eftersom deras utsläpp hade ökat med en miljon ton per år. Detta hade varit mycket dåligt för klimatet och för Sveriges förmåga att uppnå våra klimatmål och leva upp till Parisavtalet.

Organisationen Stoppa Preemraff gjorde flera saker för att protestera mot detta. Till exempel gjordes demonstrationer, insamling av namnunderskrifter, spridning av information, skickat vykort till politiker, protester online, genomfört en klimatstafett genom landet, blockerat vägar och hamnar, samt grundligt undersökt Preems argument för att få bygga ut.

Efter många år av påtryckningar från klimatrörelsen har företaget sagt att de inte kommer att göra något som skadar klimatet. De säger att det beror på ekonomiska orsaker, men det är viktigt att komma ihåg att klimatrörelsen har kämpat för detta och påpekat att det inte är bra att investera i saker som skadar klimatet.

Om klimatrörelsen inte hade kämpat så hade det troligtvis redan varit igång. Många människor har kämpat emot företaget och sagt att de inte vill att de ska göra det. Tack till alla som har kämpat emot! Det är en riktigt stark kraft när många människor jobbar tillsammans för att åstadkomma något.

Vilka är Stoppa Preemraff?

Stoppa Preemraff är ett partipolitiskt obundet nätverk som består av organisationer och privatpersoner som arbetar för att stoppa utbyggnaden av Preemraff. De verkar också för en avveckling av fossilindustrin och en utveckling av gröna jobb. De arbetar utifrån ett gemensamt nätverkskonsensus. Du kan läsa mer om dem på deras officiella hemsida som är Stoppapreemraff.se.

Vad kan du göra?

Här nedan finns information om vad du kan göra om du vill stöda eller bidra till nätverket Stoppa Preemraff.

Engagera dig

Nätverket välkomnar nya organisationer och enskilda personer att engagera sig tillsammans med dem! Det fanns flera arbetsgrupper att engagera sig inom och man kunde se vad som passade en.

Stöd Stoppa Preemraff

För att stöda nätverket kan du komma i kontakt med ansvariga på deras hemsida eller via deras sida på Facebook.