Preem drar tillbaka sin ansökan!

År av kamp har lönat sig — och nu fortsätter vi!

En stor delseger för klimatet

Måndagen den 28 september gick Preem ut med att de drar tillbaka sin ansökan för utbyggnaden i Lysekil. Ansökningsprocessen startade 2016 och om utbyggnaden hade beviljats hade det gjort Preem till Sveriges största utsläppare av koldioxid, då deras utsläpp beräknades öka med en miljon ton per år. Ett sådan beslut hade varit förödande för klimatet och för Sveriges möjligheter att både leva upp till Parisavtalet och att uppnå våra nationella klimatmål. Tillsammans har vi haft demonstrationer, samlat in namnunderskrifter, folkbildat, skickat vykort till politiker, manifesterat till havs, protesterat online, genomfört en klimatstafett genom landet, blockerat vägar och hamnar samt synat Preems argument om varför de borde få bygga ut.  

 Efter år av påtryckningar från klimatrörelsen är detta ett väldigt välkommet besked.

Företaget menar själva att orsakerna är ekonomiska, men det är viktigt att komma ihåg att:

• Det var klimatrörelsen som överhuvudtaget lyfte frågan och kritiserade ansökan, om det inte hade gjorts är det troligt att utbyggnaden redan hade varit igång.
• Vi hela tiden har påpekat att det inte finns någon framtid för fossila investeringar. Preems ekonomiska analys stämmer alltså slutligen överens med vår.
• Motståndet mot Preem har varit massivt och kunskapen om företagets klimatskadliga planer, samt deras omfattande greenwashing, har tack vare klimatrörelsen spridit sig till otaliga privatpersoner, organisationer och politiker.  

Ännu är inte kampen över

Preem har planer på att utöka sin biobränsleproduktion vilket, trots vad många tror, inte är så klimatvänligt som det verkar. Dessutom fortsätter deras befintliga raffinaderier i Lysekil och Göteborg att bidra till ökade koldioxidutsläpp. Nätverket Stoppa Preemraff håller just nu på att planera hur vi ska gå vidare i arbetet, men en sak är tydlig – Preem måste fortsätta att granskas.

TACK alla som engagerat sig på olika sätt! Kraften som skapas när människor går samman mot ett gemensamt mål har varit överväldigande. 

Vilka är vi?

Stoppa Preemraff är ett partipolitiskt obundet nätverk bestående av organisationer och privatpersoner som arbetar för att stoppa utbyggnaden av Preemraff samt verka för en avveckling av fossilindustrin och en utveckling av gröna jobb. Vi arbetar utifrån ett gemensamt nätverkskonsensus.

Om oss

Aktionsveckor

Start 22 aug

Nätverket Stoppa Preemraff uppmuntrar till en mångfald av aktioner för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Aktionerna kan ha en mängd olika utföranden, men kommer alltid förbli fredliga. Alla kan vara med, se vad som händer nära dig!

Aktionsveckor

Vad kan du göra?

Aktionsveckor

Vi uppmuntrar med start 22 augusti till en mångfald av aktioner för att stoppa Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Aktionerna kan ha en mängd olika utföranden, men kommer alltid förbli fredliga. Alla kan vara med, se vad som händer nära dig!

Aktioner

Stöd oss

Att stå upp mot fossilindustrin kostar pengar. Vårt nätverk bygger på frivilligt arbete och utgifterna finansieras av donationer. Stötta gärna vårt arbete, varje bidrag gör skillnad!

Donera

Engagera dig

Nätverket välkomnar nya organisationer och enskilda personer att engagera sig tillsammans med oss! Det finns flera arbetsgrupper att engagera sig inom, se vad som kan passa dig!

Engagera dig