Aktuellt:

Preemraff Lysekil

I nuläget är statusen följande för Preemraff i Lysekil:

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt behandlar Preems nya ansökan om ändringstillstånd. Ansökan kom in till domstolen 2020-12-23, och innefattar en ombyggnad av raffinaderiet som till viss del lägger fokus på produktion av biodrivmedel. Denna nya ansökan kom efter det att Preem i september 2020 drog tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil.

(uppdaterad 2021-02-08)

Aktuellt:

Preemraff Göteborg

Preemraff i Göteborg har en ansökan sedan 2019-06-27 hos Mark -och Miljödomstolen om tillstånd till fortsatt verksamhet och dessutom att utökad produktion med det s.k. HVO-projektet (HVO = Hydrerad Vegetabilisk Olja; att använda bioråvara för att tillverka biodrivmedel).

Idag raffinerar Preemraff Göteborg 6 miljoner ton per år, varav max 300 000 ton är bioråvara, resterande är råolja. Vad de ansöker om är tillstånd att öka sin raffinering med 1,6 miljoner ton bioråvara/år, för att främst tillverka biodiesel. Att tillverka biodiesel är mer energikrävande och därför behöver de öka sin fossila vätgasproduktion med 50 %. Vilket skulle leda till att Preem Göteborg med ett ökat koldioxid utsläpp på 140 000 ton per år klättrar från sjunde plats till sjätte plats bland Sveriges största utsläppare.

VAD HÄNDER NU? Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler har nu lämnat sina slutgiltiga yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Vi har också lämnat in vårt yttrande, där vi motiverar varför ansökan bör avslås. Snart kommer ärendet upp hos Mark -och Miljödomstolen i Vänersborg för ett avgörande inom första halvåret 2021. Du kan läsa alla officiella handlingar vi begärt ut här.

VAD KAN VI GÖRA?
- Överklaga det tillstånd som Preem, tyvärr, troligen kommer att få hos Mark och Miljödomstolen.
- Skriva insändare, göra aktioner, dela ut flygblad, dra ihop webbinarier m.m. för att kräva att en utbyggnad stoppas.
- Påvisa biodrivmedelsbluffen! 

(uppdaterad 2021-04-27)