Fakta: Biodrivmedel

Biobränslen framhålls av politiker som en väg ut ur fossilberoendet, men att ersätta fossila bränslen med biobränslen skulle till och med kunna leda till en ökad halt koldioxid i atmosfären enligt organisationen Stoppa Preemraff.

Reduktionsplikten, som innebär att mer och mer biobränsle ska blandas i de fossila bränslena, kräver en storskalig produktion och import av biomassa. En produktion som ger förödande konsekvenser för skogar, djurliv och ursprungsbefolkning, vare sig det är i Sverige eller någon annanstans i världen. Skogen är absolut livsviktig i kampen mot klimatförändringarna, den agerar kolsänka, utgör motståndskraftiga ekosystem och lagrar stora mängder sötvatten.

Enligt Stoppa Preemraff behöver makthavare lyssna på klimatforskarna istället för biobränslelobbyn och de behöver redovisa korrekta utsläppsberäkningar. Att hävda att biobränsle är en klimatneutral lösning är en oansvarig förenkling som bortser från tidsaspekten, det tar åtskilliga decennier för det nya trädet att binda den koldioxid som släppts ut vid förbränningen av det gamla. Räknar man dessutom med biologisk mångfald, klimaträttvisa och nyttjande av landområden i ekvationen blir resultatet att biobränsle inte är något sånär en omfattande lösning i energiomställningen, det är ett villospår som organisationen menar att vi inte har tid att ta.

Vägen bort från fossilberoende bör enligt Stoppa Preemraff istället leda mot ett minskat energiberoende och en ökad lokal energiproduktion på bland annat sol och vind.

Preems nya ansökan innefattar till viss del ett fokus på biodrivmedel. Några exempel på ifrågasättande av biodrivmedlets roll för minskad klimatpåverkan finns bland länkarna nedan.

• Rapport: Biodrivmedel: En god tanke? En analys av biodrivmedlens klimatnytta över tid. Klimatriksdagen, okt 2020. (länk till rapport) (länk till videopresentation)

• Video: Samtal: Därför är biobränslen en återvändsgränd. Medverkande Carl Schlyter & Johan Ehrenberg. ETC Play, 17 dec 2020. (länk till video)

• Artikel: Emissions Trading System: Stop Perverse Climate Impact of Biomass by Radically Reforming CO2 Accounting Rules. EASAC, 26 aug 2020. (länk till artikel)

• Film: More of everything: The Swedish forestry model. Skydda Skogen & Greenpeace Nordic, 2021. (länk till filmen)

• Broschyr: Sagan om biobränsle. En broschyr om biobränsle gjord av Cecilia Holm, som är aktiv i nätverket. (länk till broschyren)

Preemraff Lysekil

I listan här under finns aktbilagor från Vänersborgs tingsrätt, Målnr. 5514-20, som rör Preems ansökan om ändringstillstånd för Preemraff Lysekil.

• M 5514-20 Aktbil 1: Preems ansökan
• M 5514-20 Aktbil 9: Yttrande Miljönämnden mellersta Bohuslän
• M 5514-20 Aktbil 12: Yttrande Länsstyrelsen VG
• M 5514-20 Aktbil 13: Yttrande Naturvårdsverket
• M 5514-20 Aktbil 15: Komplettering Preem

Preemraff Göteborg

Preemraff i Göteborg har sedan 2019-06-27 en ansökan hos Mark- och Miljödomstolen om tillstånd till fortsatt verksamhet och dessutom utökad produktion med det s.k. HVO-projektet (HVO = Hydrerad Vegetabilisk Olja; att använda bioråvara för att tillverka biodrivmedel), enligt organisationen Stoppa Preemraff.

Idag raffinerar Preemraff Göteborg 6 miljoner ton per år, varav max 300 000 ton är bioråvara, resterande är råolja. Vad de ansöker om är tillstånd att öka sin raffinering med 1,6 miljoner ton bioråvara/år, för att främst tillverka biodiesel. Att tillverka biodiesel är mer energikrävande och därför behöver de öka sin fossila vätgasproduktion med 50 %. Vilket skulle leda till att Preem Göteborg med ett ökat koldioxidutsläpp på 140 000 ton per år klättrar från sjunde plats till sjätte plats bland Sveriges största utsläppare.

VAD HÄNDER NU?

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Miljöförvaltningen i Göteborg och några fler nu lämnat sina slutgiltiga yttranden på Preems ansökan. Alla instanser föreslår i sina ställningstaganden till domstolen ett godkännande av utbyggnad- trots att de invänder mot utökade koldioxidutsläpp! Snart kommer ärendet upp hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg för ett avgörande inom första halvåret 2021.

Stoppa Preemraff har skrivit ett yttrande där de motiverar varför Mark- och Miljödomstolen bör avslå Preems ansökan. Yttrandet kan läsas här.

Nedan finns aktbilagor från Vänersborgs tingsrätt, Målnr. 2673-19, som avser Preems ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff Göteborg, enligt Stoppa Preemraff.

• M 2673-19 Aktbil 1: Preems ansökan
• M 2673-19 Aktbil 16: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 47: Yttrande från Miljöförvaltningen i Göteborg Stad
• M 2673-19 Aktbil 49: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 51: Yttrande från Naturvårdsverket
• M 2673-19 Aktbil 60: Yttrande från Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad
• M 2673-19 Aktbil 76: Yttrande från Naturvårdsverket
• M 2673-19 Aktbil 77: Yttrande från Länsstyrelsen
• M 2673-19 Aktbil 78: Yttrande från Miljö- och klimatnämnden