Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

DETTA HÄNDER I LYSEKIL DEN 10 MARS

Stoppa Preemraff

Den 10 mars inleds förhandlingar i Lysekil med anledning av regeringens tillåtlighetsprövning av Preems ansökan om en utökad verksamhet som skulle göra företagets raffinaderi till Sveriges enskilt största utsläppskälla av koldioxid. Det skulle också innebära att Sverige i praktiken inte kan uppfylla kraven i Parisavtalet. Med anledning av detta har folkinitiativet Stoppa Preemraff kallat till en stor manifestation som samlar en enad miljörörelse och engagerade privatpersoner utanför förhandlingarna i Lysekil för att skicka en tydlig signal till regeringen.

Vad planeras?
Inför protesterna kommer bussar från flera orter i landet att åka till Lysekil för att delta. Stoppa Preemraff kommer att stå för underhållning på Rosviks där en scen installerats med program som pågår hela dagen med bland annat artister som Jens Lekman och Attentat och talare som Carl Schlyter från partiet Vändpunkt och Isadora Wronski, tf Sverigechef för Greenpeace. Dagen kommer att inledas med att Extinction Rebellion genomför ett antal visuella aktioner när mötesdeltagarna går in i förhandlingslokalen mellan 8 och 9 på morgonen. 

Ställningstagande och namninsamling
Utöver manifestationen har ett ställningstagande tagits fram som flera av Sveriges stora miljöorganisationer skrivit under, inklusive Greta Thunberg och Fridays for Future Sverige. Målet är att rikta en kraftfull uppmaning till regeringen och att stötta politikerna att ta beslut i linje med Parisavtalet och avslå ansökan. Ställningstagandet publicerades i sin helhet i Dagens ETC den 28e februari  Ställningstagandet publicerades även i Bohuslänningen den 29:e februari. En namninsamling för privatpersoner har även tagits fram via Skiftet med 26 000 undertecknare: Stoppa utbyggnaden av Preemraff

Bakgrund
Bakgrunden till utbyggnaden är nya internationella miljökrav på fartygsbränsle som träder i kraft vid årsskiftet 2019–2020. Kraven gör att den smutsigaste, fula tjockoljan som blir över vid bränsleproduktionen inte längre kan användas som fartygsbränsle, eftersom den innehåller för mycket svavel som gör haven sura. Den smutsiga tjockoljan behöver därför raffineras ytterligare för att kunna säljas vilket kräver stora mängder energi och fossilgas. Preems nya anläggning kommer i huvudsak att användas för att producera bensin och diesel, inte fartygsbränsle. Anläggningen kommer öka Preems koldioxidutsläpp med 60 % och därmed bli den anläggning som släpper ut mest koldioxid i hela Sverige.
    Preem söker även för att kunna hantera biologiska råvaror, något Preem inte haft tillstånd för tidigare i Lysekil. I Preems ansökan finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen. Preem har själva skrivit att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”.
   Den 10–13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar i Lysekil för att ta fram ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Protesterna i Lysekil syftar till att skicka en kraftig signal till regeringen att ta beslut i linje med Parisavtalet, Klimatlagen och de svenska miljömålen.

Fem fakta om Preem
1. Ansökan innebär att Preem kommer att öka sina utsläpp av CO2 med 60 % och därmed bli den anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Satsningen skulle göra det i praktiken omöjligt för Sverige att nå sina klimatmål och uppfylla sin del av Parisavtalet.
2. Preem målar upp en vision om att de snart kommer vara ett klimatneutralt raffinaderi. I deras ansökan finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen. Preem har själva skrivit att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”. Deras ansökan handlar främst om att få tillverka bensin och diesel av sitt eget tjockolje-avfall.
3. Tillgången på biologisk råvara för tillverkning av energi är begränsad. Redan idag används talloljan, som Preem använder när de framställer förnybart bränsle, till max, och den svenska skogen räcker bara till att ersätta 5–15 % av Preems råoljeförbrukning om vi vill ha kvar landets pappers- och skogsindustri.
4. Även om själva raffinaderiet lyckas bli klimatneutralt leder medför utvinningen och slutanvändningen av bränslena utsläpp om 59 miljarder ton CO2 per år. Det är mer än hela Sveriges territoriella utsläpp.
5. Preem omsätter 94 miljarder kr och vinsten pumpas rakt in i diktaturen Saudiarabien. Preem köper dessutom sin olja från Putins Ryssland, ett land med allvarliga demokratiska brister.

Fakta om Stoppa Preemraff
Initiativet startades för omkring ett år sedan och arbetar för att stoppa Preems utbyggnad av sitt raffinaderi i Lysekil genom påverkansarbete, informationsspridning, namninsamlingar och aktioner. Initiativet är partipolitiskt obundet och utgör ett paraply för en stor mängd av Sveriges miljöorganisationer, så som Greenpeace, Jordens vänner, Extinction rebellion (XR), Fridays for future, Naturskyddsföreningen med flera.

Länk till bilder fritt att använda i media: https://www.flickr.com/photos/Extinctionrebellionsverige?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_klimatets_vaerde_varar_inte_med_volvo_cars&utm_term=2020-01-24

Presskontakt:
Jessica Lovell, Stoppa preemraff, tel: 0762-393713, epost: [email protected]