Klimatrörelsens aktionsveckor mot Preemraff startar

Den 22 augusti startar veckor fyllda av aktioner med syfte att uppmärksamma det klimathot Preems planerade expansion av oljeraffinaderiet i Lysekil innebär och sätta press på regeringen att stoppa utbyggnaden. Bland organisationer som planerar aktioner finns Fältbiologerna, Extinction Rebellion, Greenpeace, Jordens Vänner, Allt åt Alla och Naturskyddsföreningen.

— Det kommer ske över 20 aktioner runt om i Sverige, till exempel anordnas en stafett från Lysekil till Rosenbad, digitala protester, massaktion i Stockholm, blockader och seglarprotest utanför Lysekil. Tillsammans kräver vi att regeringen säger nej till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil, säger Henrik Garbergs, talesperson för nätverket Stoppa Preemraff.

Aktionsveckorna pågår mellan den 22 augusti fram till den 9 september, just nu planeras events i Stockholm, Göteborg, Lysekil, Malmö, Norrköping, Karlstad och Örebro. Nätverket Stoppa Preemraff uppskattar att minst 15 grupper, och många fler privatpersoner, är med i planeringsprocessen. Alla aktiviteter och aktioner finns på Stoppa Preemraffs hemsida.

— Preems utbyggnad i Lysekil måste stoppas för att vi ska ha en chans att följa Parisavtalet, uppnå nationella klimatambitioner och följa vetenskapen. Därför går många nu samman och kräver att regeringen genast stoppar Preem, avslutar Henrik Garberg

Preems expansion i Lysekil skulle leda till att Sveriges utsläpp ökade med en miljon ton växthusgaser per år. Nu ligger beslutet om Preem på regeringens bord, med Socialdemokraterna i spetsen. Organisationer, grupper och privatpersoner har under flera år protesterat mot expansionen, bland annat genom rättsprocesser, namninsamlingar och demonstrationer.

Nätverket Stoppa Preemraff är en koalition av många organisationer och privatpersoner som tillsammans ställer tre krav mot regeringen:
- Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil
- Starta avvecklingen av fossilindustrin
- Stötta utvecklingen av hållbara arbeten  

Aktionskonsensus
Läs nätverkets aktionskonsensus här under rubriken Nätverkskonsensus.

Bakgrund:
Nätverket startades redan 2018 men blev som mest aktivt inför förhandlingarna i Lysekil den 10e mars. En stor manifestation anordnades på Rosviks torg i Lysekil med ett fullspäckat program med föreläsningar, workshops och artister. Extinction Rebellion organiserade en vandring ut till Raffinaderiet där ett brev med nätverkets krav överlämnades till representanter på Preem och ett träd planterades utanför entrén.

Efter förhandlingarna i Lysekil dröjde det till den 15e juni tills Mark- och miljööverdomstolen presenterade sitt yttrande. Domstolens rekommendation till regeringen var att utbyggnaden bör få tillstånd. I samband med yttrandet genomfördes manifestationer i Lysekil och Stockholm och några organisationer från nätverket genomförde aktioner på flera håll i landet.

Nu är det alltså upp till regeringen att visa att man är beredd att agera. En utbyggnad påverkar inte bara möjligheten att uppnå Sveriges miljömål, det skulle även omöjliggöra Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet. Nätverket anser att Preems utbyggnad är avgörande för om svensk klimatpolitik har någon som helst möjlighet att nå upp till sina ambitioner. Nätverket avser fortsätta sätta press på regeringen att följa nätverkets krav.

Om Stoppa Preemraff:
Stoppa Preemraff är ett partipolitiskt obundet initiativ som arbetar för att stoppa Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil genom bland annat påverkansarbete, informationsspridning och aktioner. Initiativet utgör ett paraply för många av Sveriges klimat- och miljöorganisationer. Nätverket har tre huvudkrav till regeringen:
· Stoppa Preems utbyggnad i Lysekil
· Starta avvecklingen av den fossila industrin
· Stöd utvecklingen av hållbara arbeten

Tre snabba fakta om Preem: 
1. Ansökan innebär att Preem kommer att öka sina utsläpp av CO2 med 60 % och därmed bli den anläggning som släpper ut mest koldioxid i Sverige. Satsningen skulle göra det i praktiken omöjligt för Sverige att nå sina klimatmål och uppfylla sin del av Parisavtalet.

2. Preem målar upp en vision om att de snart kommer vara ett klimatneutralt raffinaderi. I deras ansökan finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen. Preem har själva skrivit att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”. Deras ansökan handlar främst om att få tillverka bensin och diesel av sitt eget tjockolje-avfall.

3. Tillgången på biologisk råvara för tillverkning av energi är begränsad. Redan idag används talloljan, som Preem använder när de framställer förnybart bränsle, till max, och den svenska skogen räcker bara till att ersätta 5–15 % av Preems råoljeförbrukning om vi vill ha kvar landets pappers- och skogsindustri.

Granskningar av Preems klimatlöften:
Här har vi samlat fakta om Preems så kallade klimatlöften. 

Länk till bilder att använda fritt i media:
https://www.flickr.com/photos/Extinctionrebellionsverige?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_klimatets_vaerde_varar_inte_med_volvo_cars&utm_term=2020-01-24

Kontaktperson:
Henrik Garbergs, 0737-517146
Jessica Lovell, 0762-393713
Övrigt: [email protected]