Om oss

Stoppa Preemraff är en rörelse och ett nätverk som bildades i reaktion på Preems planer att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Vi startades av en liten grupp passionerade och engagerade individer 2018, sen dess har fröet de sådde vuxit och utvecklats till en imponerande folkrörelse. 

Idag består nätverket av en mängd olika organisationer av olika storlekar, ungdomspartier och privatpersoner, alla med en sak gemensamt- ett engagemang för en hållbar och rättvis framtid. På våra möten kan man finna personer från bland annat Naturskyddsföreningen, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Greenpeace, med flera! En bit ner hittar du nätverkets konsensus. Alla som håller med om konsensuset kan ansluta sig till nätverket!

About us

Stoppa Preemraff is a movement and a network that was formed as a reaction to Preems plans to expand their oil refinery in Lysekil. It started with a small group of passionate individuals 2018, and since then the seed they planted have grown into a large and impressive movement. Today the network consists of a great variety of organisations of different sizes, youth parties and private individuals, and we all have one thing in common- a commitment to a sustainable and just future. On our meetings you can find people from Naturskyddsföreningen, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Greenpeace, among others!

Konsensus

Nedan hittar du nätverkets konsensus. Alla som håller med om konsensuset kan ansluta sig till nätverket! An english version will be added shortly.

Detta nätverkskonsensus är en bindande samling principer som utgör våra krav, syften och värderingar samt våra valda förhållningssätt som ligger till grund för nätverket Stoppa Preemraffs arbete. Nätverkskonsensuset har arbetats fram och godkänts av nätverket som det såg ut juni 2020. För att göra saker i nätverkets namn måste en ha läst, förstått och godkänt samtliga delar.

I nätverket Stoppa Preemraff återfinns NGOs, ungdomsförbund, aktionsgrupper och privatpersoner. Nätverket är partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obundet, men utesluter inte politiska grupperingar så länge de erkänner nätverkskonsensuset. Vi kommer både agera tillsammans och på egen hand, där vi bedömer att det har störst effekt. Vi stärker varandra, vi tynger inte varandra.

Nätverkets krav och vision
Det är inte möjligt att genomföra en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt tillåta utbyggnad av infrastruktur för fossila bränslen. Det är regeringens ansvar att förhindra att Sverige tar ett historiskt steg i helt fel riktning.

Nätverket STOPPA PREEMRAFFS krav gentemot Sveriges regering är att genast:
1. Stoppa Preems utbyggnad i Lysekil
2. Starta avvecklingen av den fossila industrin
3. Stödja utvecklingen av hållbara arbeten

Vi vill ha en rättvis omställning till ett fossilfritt, hållbart samhälle. För att uppnå Parisavtalet behöver vår produktion och konsumtion av energi förändras. Utöver detta behöver vi erkänna det globala nords ansvar av historiska utsläpp och bidragande till klimatförändringar.

I det vägskäl vi nu står inför behöver vi en riksdag och regering som efterlever klimatlagen och prioriterar klimaträttvisa och de hållbara jobb som för oss framåt. Vi ser inte ett kravlöst godkännande till fossil expansion som ett steg i denna riktning. Därför vill vi stoppa Preems expansion i Lysekil och ta konkreta steg för att avveckla den fossila industrin i Sverige.

De som arbetar i fossil verksamhet ska inte behöva ta konsekvenserna av en avveckling. Våra makthavare behöver ta ansvar för att skapa hållbara arbeten, både lokalt och nationellt. Därför stödjer vi utvecklingen av hållbara arbeten.

Nätverkets förhållningssätt
Nätverket kommer använda en mångfald av strategier beroende på vilken situation vi står inför. Det kan innebära allt från att skriva artiklar och genomföra lobbying till att planera manifestationer och fredliga direkta aktioner. Oavsett taktik kommer vi vara öppna med vad vi gör, förbereda oss väl, ta reda på de juridiska konsekvenserna, ta vårt individuella ansvar och vara beredda på dess påföljder. Vi kommer aldrig använda våld. Vi kommer alltid ta hand om oss själva och andra.

Vi är respektfulla, ansvarstagande, kommunikativa, öppensinnade, konstruktiva och inkluderande. Varje individ ansvarar för sina egna handlingar. Vi är ett nätverk som strävar efter att motverka alla former av förtryck och diskriminering, exempelvis rasism, sexism och homofobi.

Vi strävar efter att alltid vara lugna, sakliga och informerade. I möten och under aktioner kommer vi alltid agera deeskalerande och fredligt mot polis, ordningsmakt, anställda, övriga berörda samt närvarande allmänhet.

Nätverket förbehåller sig rätten att vid behov ifrågasätta, ge varning och utesluta aktörer och individer som inte lever upp till nätverkets gemensamma konsensus.

Vi erkänner gråzonens svårigheter och samtalar löpande om vad som är ett respektfullt och inkluderande bemötande inför specifika aktioner. Nätverket tillhandahåller en särskild grupp eller individ som tar emot information om kränkningar, opassande handlingar eller diskriminerande kommentarer.