Your browser does not support JavaScript, You should enable JavaScript to use this website.

STÖTTA KAMPANJEN

Att stå upp mot fossilindustrin kostar pengar.
Vårt nätverk bygger på frivilligt arbete och utgifterna finansieras av donationer.
Stötta gärna vårt arbete, varje bidrag gör skillnad!

Swish: 1239004748 och märk dem med PREEM 
eller
Plusgiro: 90 04 74 -8  och märk dem med PREEM

Jordens Vänner värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Personuppgifter hanteras i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du som givare tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via [email protected] eller via 031-121808. 

Läs hela policydokumnetet här: https://jordensvanner.se/wp-content/uploads/2019/04/Personuppgiftspolicy.pdf

Engagera dig med oss!

Nätverket välkomnar nya organisationer och enskilda personer att engagera sig tillsammans med oss!

Maila oss på: [email protected] så berättar vi mer!

Det finns flera arbetsgrupper att engagera sig i, vilka listas nedan. Fundera gärna på vilka du är intresserad av innan du mailar! 

Aktuella arbetsgrupper: 

• Aktionsgruppen. Gruppen planerar och genomför aktioner i nätverkets namn. Kan delas in i självbestämmande subgrupper så länge de håller sig till nätverkskonsensus

• Ekonomi. Gruppen hanterar nätverkets ekonomi och ekonomiska administration

• Faktagruppen. Fördjupar sig i olika frågor som berör Preems ansökan, t.ex utsläpp från förnybara bränslen, CCS mm.

• Mediagruppen. Skriver och fixar med pressmeddelanden. Koordinerar filmning och foto under gemensamma aktioner, förbereder presstalespersoner, skriver inlägg på sociala medier, uppdaterar hemsida mm. Här finns det största behovet just nu!

• Konst och rekvisita. Skapar snyggt material till aktioner och demonstrationer, grafiskt material, afficher, layout till flygblad, pins mm.

• Post-Preem. En visionsgrupp vars syfte är att måla upp en vision av ett samhälle utan fossila bränslen och ett Lysekil utan Preem.

• Nya till nätverket. Introducerar nya organisationer och privatpersoner till nätverket.